Driftinformation
  • Avfall har inga noterade driftstörningar.
Se alla driftstörningar
Nyheter
  • Resultat återvinning Sollentuna 2017

    Riksdagen beslutade 2017, om ett nytt långsiktigt klimatmål där Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Det är detta mål som vi bland annat strävar mot med Sollentuna kommuns avfallsplan. Full fart mot en hållbar framtid!

  • Tack Sollentuna

    Vi i Sollentuna blir bättre och bättre på att sortera ut matavfall.

  • Vår och högtryck på uthyrningen av containers

    Hej alla Sollentunabor - våren är här och många vill städa undan vintern.

Kundservice

Snabba svar på de vanligaste frågorna och hjälp direkt

Frågor och svar
Här får du svar på de vanligaste frågorna.

Kontakta oss
Kontakta oss via telefon eller E-post.

Felanmälan
När något inte fungerar – så här gör du!

Slam och Fett

Nu kontaktar du oss direkt när det gäller tömning av slam och fett.

Förpackningar och tidningar

Producenterna av förpackningar och tidningar ansvarar för insamlingen.

Laga, låna och återanvänd

Miljönär – en märkning för de som sparar både pengar och miljö.