Avfallsminimering

  • Senast granskad:

I Sverige är vi världsledande på att återvinna våra sopor och tar miljöfrågor på stort allvar. Hela 96 % av hushållsavfallet återvinns.

I takt med att konsumtionen i samhället stadigt ökar, ökar dock även mängden avfall vilket blir en belastning för samhället och miljön. Den stora utmaningen nu blir därför att minska mängden avfall.

EU:s avfallstrappa är en prioritetsordning som EU-länderna ska följa när det kommer till lagstiftning och politik på avfallsområdet. Avfallsminimering är det högst prioriterade steget, följt av återanvändning, materialåtervinning, energiåtervinning och sist deponering. Genom att utnyttja resurserna effektivt, förändra våra konsumtionsmönster och förlänga produkternas livslängd kan vi minska mängden avfall. Skulle vi i Sverige minska mängden hushållsavfall med bara 5 % skulle utsläppen av växthusgaser minska med motsvarade 300 000 ton koldioxid per år. Det motsvarar de årliga utsläppen från energianvändningen i en medelstor svensk stad.

Åtgärder

Nedan kan du se exempel på åtgärder som du och ditt hushåll kan göra för att minska avfallsmängderna:   

  • Köp produkter med lång hållbarhet som går att reparera.
  • Köp second hand.
  • Lämna in saker som du inte längre behöver till återanvändning. Använd till exempel återvinningscentralernas Återbruk, internets andrahandsmarknader, loppisar eller second hand-butiker.
  • Planera dina matinköp så att du inte behöver slänga mat som blivit för gammal.
  • Dela ägodelar med grannar och vänner.
  • Köp tjänster istället för varor.
  • Välj produkter som innehåller så lite gifter som möjligt.
Second hand

Sälj eller skänk bort de saker som du tröttnat på och inte längre vill ha. Vill du skänka finns det flera internetsajter där du kan annonsera, t.ex. www.skankes.se, www.bortskankes.se och www.ilovegratis.se. Nedan ser du en lista på second hand-butiker i Sollentuna dit du även kan lämna dina saker. Saknar vi någon? Tipsa oss gärna!
- Återbruket, Hedvigsdalsvägen  25     
- Röda Korsets Mötesplats KUPAN, Malmvägen 55

- Myrorna, Frälsningsarmén, Glimmervägen  13