Avfallsavgifter 2019

  • Senast granskad:

Restavfall hämtas i grönt kärl och matavfall i brunt kärl. Alla kärl vägs och abonnenten betalar kilopris per hämtat kilo avfall. Med ”sorterat abonnemang” avses utsortering av matavfall i brunt kärl.

Taxan består av: 

  • Grundavgift per hushåll/verksamhet/år.  
  • Viktavgift per hämtat kilo avfall. 
  • Tömningsavgift, kostnad per kärl och tömningstillfälle.
Grundavgift, kr/år
 Inkl. moms    
Exkl. moms  
 Småhus* (sorterat ab)   500 400
 Småhus* (osorterat ab)   1140 912
 Småhus*, reducerad avgift** (sorterat ab)

 250

200

 Småhus*, reducerad avgift** (osorterat ab)  570 456
 Gemensamma kärl*** (sorterat ab)  370 296
 Gemensamma kärl*** (osorterat ab)  590 472
 Verksamheter (sorterat ab)  415  332
 Verksamheter (osorterat ab)  840  672

* Enskilda kärl, permanent boende (inkl. fritidshus), 1-3 hushåll, behovshämtning
** Småhus med beslut från kommunstyrelsen om ändrat hämtställe
*** Fler än 3 hushåll, veckohämtning

Enskilda behållare samt delat kärl för 1-3 hushåll
Viktrelaterad avgift kr/kilo hämtat:
   
- osorterat hushållsavfall 5,00 4,00
- restavfall 3,00 2,40
- matavfall 1,00 0,80
Tömningavgift kr/gång (kärl) * 10,00     8,00

* För hushåll med enskilda behållare befrias det ena kärlet från tömningavgift om det bruna kärlet ställs ut samtidigt som det gröna.

Flerbostadshus med schemalagd hämtning
Viktrelaterad avgift kr/kilo hämtat:
   
- osorterat hushållsavfall 5,00 4,00
- restavfall 3,00 2,40
- matavfall 1,00 0,80
Tömningsavgift kr/gång (kärl) 1 gång/vecka 7,00   5,60
Tömningsavgift kr/gång (kärl) 2 gång/vecka     16,00  12,80
Tömningsavgift kr/gång (kärl) 3-5 gång/vecka 24,00 19,20