Förpackn. & tidningar

  • Senast granskad:

Producenterna av förpackningar och tidningar ansvarar för och bekostar insamling och behandling av materialet.

Hushållen, ej verksamheter, kan lämna sorterat material till återvinningsstationer eller singelbehållare.
Här hittar du anvisningar om hur olika saker ska sorteras.

Har du funderingar kring sortering?

Du kan även se FTI:s sorteringsguide A-Ö för mer hjälp. Har du frågor om återvinningsstationer eller sortering av förpackningar och tidningar, kontakta FTI på 020-088 03 11.