Påsar och påshållare

  • Senast granskad:

Den påse vi använder i Sollentuna för utsortering av matavfall är en våtförstärkt papperspåse speciellt framtagen för matavfall.

För att nyttja påsens egenskaper är det viktigt att påsen används i kombination med en ventilerande påshållare. Täta behållare försämrar påsens hållfasthet. Både påsar och påshållare finns att få från oss utan extra avgift.

Påsen

Byt påsen regelbundet, max efter 3 dagar. Påsar och påshållare ingår i abonnemanget utan extra avgift.

Fastighetsägare i småhus med eget abonnemang och brunt kärl får ett beräknat årsbehov av 160 påsar (två inplastade buntar) utdelat vid grinden en gång per år. Har du behov av fler kan du hämta påsar på kommunhuset eller i vår reception.

För hushåll i flerbostadshus ska påsar finnas tillgängliga i fastigheten. Kontakta din fastighetsvärd eller styrelsen i din förening för mer information. Beställning av påsar görs gemensamt från föreningen via vår kundtjänst.

Felsorterat matavfall

Endast matavfall i papperspåsar från SEOM får läggas i det bruna kärlet. Löst avfall i det bruna kärlet, eller andra påsar än papperspåsar från SEOM, ger upphov till avvikelserapport om felsorterat avfall.

Ventilerande påshållare

Påsen ska användas i kombination med en ventilerande påshållare. Den luftar påsen och hindrar den från att gå sönder. Täta behållare försämrar påsens hållfasthet.

Se film för fler tips, om förslutning eller om att veckla ut