Miljönär

  • Senast granskad:

I Sverige är vi bra på att ta hand om det avfall som uppstår. Men själva grundproblemet är att det uppstår för mycket avfall.

Vår konsumtion förbrukar råvaror och energi som bidrar till miljö- och klimatpåverkan. Det gäller både när varor tillverkas och när de används. Det är inte hållbart i längden.

Bli rik genom att laga, låna och återanvända!

För att inspirera till hållbar konsumtion har Avfall Sverige tillsammans med alla kommuner tagit fram en märkning för alla verksamheter som lagar, lånar och återanvänder. Det är en märkning för de som sparar både pengar och miljö och är Miljönär-vänliga.
Miljönär-märkningen syftar till att lyfta upp initiativ som redan görs. Exempel på verkamheter är skomakare, cykelreparatörer, skräddare, secondhand och vintage.

Så blir du miljönär

www.miljönär.se går det att ansöka om att få märkningen eller tipsa om verksamheter att Miljönär-vänlig märka. Villkoren är att verksamheten arbetar med att laga, låna och/eller återanvända. Där finns det också nyheter, tips och idéer.