Container för grovavfall och trädgårdsavfall

  • Senast granskad:

Planerar du att städa förrådet? Då blir det grovavfall som behöver omhändertas. Eller har du och grannen planer på att beskära den gemensamma häcken nu i sommar? Då uppstår trädgårdsavfall.

Grovavfall och trädgårdsavfall räknas som hushållavfall och kommunens upphandlade entreprenör ska anlitas för insamling och transport. För mer information om sortering, besök sorteringsguiden Sören.

Beställa container

Här kan du läsa mer om vad du ska tänka på vid val av typ av container före kontakt med kundtjänst.

Kontakta kundtjänst

Du kan beställa en container genom att kontakta vår kundtjänst på tel: 08-623 88 00, eller e-post: info@seom.se. Då kan du lägga ditt sorterade material direkt i containern och vi hämtar enligt överenskommelse.

Container placerad på kommunal mark

Om containern avses ställas på kommunal mark måste tillstånd för markupplåtelse sökas hos polisen. Läs mer på Sollentuna kommuns hemsida.