Säkrare sophämtning med minisopbilen

  • Senast granskad:

Med minisopbilen kan vi fortsätta hämta hushållsavfall vid fastighet. Gäller fastigheter med tillgång på en liten vändplan.

Backande sopbilar innebär en ökad olycksrisk för kommuninvånarna samt därmed dålig arbetsmiljö för personalen som hämtar. Under hösten 2014 ersatte därför en minisopbil ordinarie sopbil på de hämtställen där backning med sopbil bedöms vara en olycksrisk.


Enligt Sollentuna kommuns avfallsplan 2020, beslutad av kommunfullmäktige, ska det vara: enkelt för hushållen att lämna sitt sorterade avfall och god arbetsmiljö för de som hämtar.
Minisopbilen är utrustad med våg och utrustning för ID- och viktregistrering som ordinarie sopbilar. Avgifter och debitering sker som tidigare enligt Sollentuna kommuns renhållningstaxa.
En skillnad från ordinarie sopbil som har två fack, ett för restavfall och ett för matavfall, är att minisopbilen har endast ett fack. Minisopbilen kör då istället två turer, först matavfall, och som en andra tur - restavfall. Fastighetsägare med osorterat abonnemang, får sina kärl tömda som restavfall som tidigare. Bilen skyltas med dekaler för att informera om vilket avfall som hämtas på aktuell körtur.