Vad finns i soppåsen?

  • Senast granskad:

Plockanalyser görs som en del i uppföljningen av vår avfallsplan.

Enligt en plockanalys genomförd 2016 av hushållsavfall insamlat från hushåll i småhus och flerbostadshus i Sollentuna, innehåller soppåsen följande:

Plockanalys 2016
Småhus (korr. andel vikt %)
Flerbostadshus  (korr. andel vikt %)
Matavfall 26,8 33,9
Trädgårdsavfall 3,9 1,6
Returpapper(tidningar m.m) 6,0 5,0
Pappersförpackningar och wellpapp 11,2 8,3
Övrigt papper 3,8 2,2
Mjukplastförpackningar 9,1 10,1
Hårdplastförpackningar 6,2 4,8
Övrig plast 3,1 1,4
Glasförpackningar 1,6 2,3
Övrigt glas 0,3 0,7
Metallförpackningar 1,5 1,5
Övrig metall 0,3 0,3
Övrigt obrännbart, t.ex. kattsand och porslin 1,8 3,7
Farligt avfall 0,05 0,05
Elavfall 0,25 0,1
Trä 1,3 1,2
Textil 3,2 1,9
Blöjor, bindor etc 10,8 13,5
Övrigt 8,8 7,5
Summa
100
100

Rapport: Plockanalyser av hushållsavfall i SÖRAB-kommunerna. Nedan finns den förra plockanalysen för jämförelse.