Så fungerar vågsystemet

  • Senast granskad:

Viktbaserad taxa gynnar den som källsorterar!

I Sollentuna tillämpas viktbaserad taxa, vilket gynnar de som sorterar förpackningar, tidningar och returpapper för återvinning, och kan därmed påverka och minska sin sopavgift. Avfallet i det gröna och det bruna kärlet vägs vid tömning, nedan beskriver vi hur det fungerar.

Sollentuna kommuns insamlingssystem

Restavfall och matavfall i kärl töms med baklastande 2-facksbilar, vilka är utrustade med ID- och viktregistrering. Kärlen vägs före och efter tömning. Mellanskillnaden dvs den mängd avfall som tömts vid hämtningstillfället, ligger sedan som grund för fakturering. Förutom viktavgiften tillkommer en årlig grundavgift per hushålls/verksamhet, samt en tömningsavgift per kärl och hämtningstillfälle (undantag småhus med behovshämtning när båda kärlen ställs ut samtidigt, då debiteras endast tömningsavgift för ett kärl).

Utrustning för identifiering och vägning

Kärl (140-660 liter) för insamling av restavfall och matavfall är utrustade med en transponder (IDtagg) för identifiering av abonnent via en 13-siffrig kod, kopplad till kundregistret. Hämtningsfordonet är utrustat med taggavläsare samt vågutrustning enligt med STAFS 2006:10 från SWEDAC föreskrifter och allmänna råd om automatiska vågar. Vågutrustningen verifieras minst en gång per år av ackrediterad kontrollant. Kontroll av vågarna på sopbilarna sker dagligen enligt en intern rutin. Hämtningsfordonet har 3 vågar med separat avläsning, och därmed kapacitet att tömma 3 kärl från 3 olika abonnenter samtidigt. När ett stort kärl med restavfall (660 liter) placeras för tömning, trycks ett summeringsrelä in vilket ger signal om att vikten på de två vågarna ska läggas ihop.

Vägning 

Vikten för varje enskilt kärl registreras av vågsystemet på bilen, varefter kärlet töms. Därefter vägs taran, dvs det tomma kärlet. Mellanskillnaden, den mängd avfall som tömts ur kärlet vid det aktuella hämttillfället, beräknas och är den vikt som ligger till grund för debitering. Eventuellt avfall som finns kvar i kärlet, t.ex. vid fastfrysning, debiteras alltså inte, utan registreras vid ett senare tillfälle när avfallet följer med vid tömning.