Övrigt avfall

  • Senast granskad:

En stor del av det avfall som uppkommer i hushållet får inte slängas i soppåsen.

Anledningen kan vara att det innehåller giftiga ämnen och måste tas om hand separat, att det är för tungt och skrymmande eller att det inte är brännbart. Det mesta av avfallet går att återvinna och det är viktigt att vi tar vara på den resursen för att minska påverkan på miljön. Därför är det viktigt att miljöfarligt och återvinningsbart avfall sorteras ut och lämnas på anvisad plats. Läs mer om de olika avfallstyperna i menyn. Du kan även hitta information om förpackningar och tidningar och övrigt avfall som ingår i producentansvaret.

Är du osäker på hur du ska sortera?

Fråga Sören, vår interaktiva sorteringsgsuide.

Ska du åka till återvinningscentralen med ditt avfall?

Här hittar du sorteringsguiden för återvinningscentraler och öppettider.
Se om det kö till återvinningscentralen på Hagby? Kolla via webkameran!

Mobil återvinningscentral vid fastighet

Föreningar och samfälligheter har möjlighet att beställa en mobil återvinningscentral mot särskild avgift. Den mobila ÅVC:n ställs upp vid fastigheten och samlar in hushållens utsorterade grovavfall och elavfall.  Klicka här för mer info.