Bilar

  • Senast granskad:

Det är producentansvar på bilar. Uttjänta bilar lämnas därför hos en auktoriserad bildemontering för återvinning.

Sollentuna kommun samarbetar med Sollentuna Bildemontering AB, Kronåsvägen 6, Sollentuna, 08-594 77 290.

Övergivna fordon anmäls via kommunens felanmälan.

Tänk på att alla kostnader som uppstår i samband med att ett övergivet fordon omhändertas enligt lag faktureras den registrerade ägaren, oavsett om bilen är avställd eller oskattad.