Elavfall

  • Senast granskad:

Allt med sladd och batteri som låter eller lyser, räknas som elavfall, och därmed också som farligt avfall, och bör hanteras om omhändertas på ett särskilt sätt.

I elavfall ingår även glödlampor, lågenergilampor, LED-lampor, lysrör och batterier. Det ska sorteras ut och får ej läggas i sopkärlet eller i grovsoporna.

Hämtning i flerbostadshus

Beroende på utrymme och behov kan vi erbjuda följande typer av fastighetsnära insamling av större och mindre elavfall.

Hämtningsalternativ – Elavfall MINI

Hämtning av batterier, lysrör ljus och ljuskällor (glödlampor, lågenergilampor och LED-lampor) sker genom tömning av behållare: Elavfall MINI.

Hämtningsalternativ - Elbur

För hämtning av övrigt elavfall (ej batterier, lysrör och ljuskällor), ska en elbur användas. Elbur kan beställas för insamling av elavfall genom att kontakta Kundservice 08-623 88 00, hyra debiteras för elbur.

Hämtningsalternativ – Vitvaror/Kyl- och frys

Vitvaror/ kyl och frys hämtas separat eller i samband med tömning av elbur eller behållare Elavfall MINI.

Utformning av elsoprum med elbur

För insamling av elavfall i elbur krävs ett låsbart utrymme på 3x3 meter samt en dörröppning med fri bredd på minst 1,0 meter, helst 1,2 meter.

Ta kontakt med din fastighetsvärd eller styrelse för mer information om var elavfall lämnas i fastigheten. Fastighetsvärd eller styrelse kan beställa gemensam hämtning av elavfall genom att kontakta Kundservice. En hämtning av elavfall/månad ingår i abonnemanget utan extra avgift, därefter 210 kr/hämttillfälle.

Hämtning i småhus

Småhus kan beställa hämtning av elavfall, elektronik, vitvaror samt kyl- och frysmöbler utan extra avgift. De kan också beställa en röd box mot avgift. Hämtning en gång/år ingår utan extra avgift, därefter 70kr/hämttillfälle. Den röda boxen har barnsäkert lock, och fungerar som uppsamlingsplats för farligt avfall och småel i hushållet. Småhus med röd box kan själv ta med och tömma den röda boxen vid besök på ÅVC, eller beställa hämtning av boxen vid grinden. Det farliga avfallet ska vara väl förpackat och märkt. Kontakta Kundservice för mer information och beställning.

Lämna elavfall till butik

Från och med den 1 oktober 2015, kan du som konsument utan avgift lämna ditt elavfall till butiker som har elutrustning i sortimentet. Läs mer hos Naturvårdsverket.

Lämna elavfall till ÅVC

På SÖRAB:s återvinningscentraler kan hushåll lämna elavfall utan extra avgift. Mindre elavfall, ljuskällor och batterier kan även lämnas till den mobila återvinningscentralen. Glödlampor, lågenergilampor och LED-lampor kan nu samlas in tillsammans. Se turlista för den mobila återvinningscentralen.

Fasta installationer

El-produkter som räknas som fasta installationer, t.ex. värmepump, el-panna, fast anslutna radiatorer etc, kan lämnas på någon av SÖRAB:s återvinningscentraler mot särskild avgift enligt SÖRAB:s taxa, alternativt kan valfri behörig entreprenör anlitas för transport.