Grovavfall

  • Senast granskad:

Som grovavfall räknas skrymmande avfall, som t.ex. kasserade möbler, cyklar och barnvagnar.

Till grovavfall räknas inte bygg- och rivningsavfall, trädgårdsavfall, farligt avfall, elavfall, förpackningar, matavfall eller avfall som ryms i ditt vanliga sopkärl.

Tänk på att sortera dit avfall så att vi kan återvinna det du lämnar.

Extra avgift för felsorterat avfall   
Felsorterat avfall ger ökade kostnader och minskad återvinning. Container som vid intippning på Haby innehåller däck, elavfall eller farligt avfall debiterar SEOM fastighetsägaren extra avgift felsorterat avfall. Exempel: Däck 200 kr/styck, el- farligt avfall 1 000 kr/lass, större mängd el- och farligt avfall upp till 5 000 kr/lass.

Lämna grovavfall

Mobila återvinningscentralen

Hushåll kan lämna sitt grovavfall till den mobila återvinningscentralen – info och turlista.

SÖRAB:s återvinningscentraler

Hushåll kan även som tidigare lämna sitt sorterade grovavfall på någon av SÖRAB:s återvinningscentraler utan extra avgift, max en släpkärra per tillfälle. För adresser och öppettider, se sorab.se.

Hämtning av grovavfall i småhus

Hämtning som kolli, vid grinden

Avgift per kolli grovavfall: 100 kr
Ett kolli, högst 30 kg: 50 kr
Tillägg för extra kolli vid samtidig hämtning: 20 kr

Hämtning i container, småhus och flerbostadshus

Småhus och flerbostadshus kan beställa budad hämtning av grovavfall i container.

Hyra per dag för container: 35 kr inkl moms
Tömningsavgift 2 kbm: 350 kr inkl moms
Tömningsavgift 6 kbm: 605 kr inkl moms
Tömningsavgift 8 kbm: 725 kr inkl moms

En avgift för utställning budad container tillkommer på 500 kr.
Samtliga avgifter inkl moms.

Flerbostadshus kan även beställa schemalagd hämtning efter behov.

Hyra per månad för container: 235 kr
Tömningsavgift 2 kbm: 350 kr
Tömningsavgift 6 kbm: 605 kr 
Tömningsavgift 8 kbm: 725 kr
Samtliga avgifter inkl moms.

Kontakta din fastighetsvärd eller din styrelse för mer information om vad som gäller i din fastighet. För mer information och fler alternativ på container, kontakta Kundtjänst.

Bygg- och rivningsavfall

Byggavfall räknas inte som hushållsavfall. Hämtning kan beställas från valfri entreprenör alternativt kan hushåll lämna mindre mängder sorterat byggavfall (max en släpkärra per tillfälle) utan extra avgift på någon av SÖRAB:s återvinningscentraler.
Läs mer om hur du sorterar ditt byggavfall.

Byggavfall från verksamhet