Textil & möbler

  • Senast granskad:

Textil finns i stor mängd, har stor miljöpåverkan och ska därför sorteras ut för återanvändning eller fiberåtervinnas.

Inflödet av kläder och hemtextil till Sverige har ökat med närmare 40 procent under perioden 2000–2009. 2008 var inflödet totalt 131 800 ton, vilket blir ca 15 kilo per person.

Textil

Vi konsumerar omkring 15 kilo textil per person och år. Omkring 8 kilo hamnar i soporna och 3 kilo skänks till välgörenhetsorganisationer. Av det som samlas in är det ca 0,3 kilo som säljs inom Sverige, resten exporteras eller skänks till välgörenhet utanför landet. Tillverkning av nya kläder innebär en stor miljöbelastning då stora mängder vatten och kemikalier används. Att återanvända kläder istället för att köpa nya ger alltså en stor miljövinst! Lämna dina begagnade textilier och skor till återbruk, eller varför inte anordna eller deltaga i en klädbytardag? Här hittar du mer information om avfallsminimering: Kladbytardag.nu eller kladbytet.se.

Human Bridge - textilinsamling

Human Bridge är en organisation som tillsammans med Erikshjälpen och Läkarmissionen samlar in textil och begagnat sjukvårdsmaterial för biståndsändamål. På bl.a. SÖRABs återvinningscentraler finns deras insamlingsbehållare för textil och skor. För hyresgäst- och bostadsrättsföreningar finns möjligheten att beställa egna insamlingsbehållare utan extra avgift. Det finns olika typer av behållare för olika behov. För mer information, visning av behållare samt beställning, kontakta kundtjänst på Human Bridge, tel 0383-46 74 70, e-post: info@humanbridge.se

Att samla in begagnade textilier minskar mängden avfall samtidigt som man är med och bidrar till både en bättre miljö och biståndsinsatser i länder där det akuta behovet av kläder är stort. 

Möbler

ReFurn är ett företag som renoverar möbler och även utvecklar helt nya möbler av gammalt material. Från slutet av oktober 2012 finns ReFurn på Hagby återvinningscentral varje lördag och söndag för att ta emot de möbler man inte längre vill ha kvar och istället vill donera till verksamheten. De säljer även verktyg så att du själv kan reparera dina egna möbler. Deras verksamhet kan ses som en blandning av en butik och en gör det själv studio som är tänkt att skapa nytt liv för möbler. 

Fakta

ReFurn startade i form av en möbelbutik där de tog tillvara på gamla möbler. Nu har de vidare-utvecklats och finns på ett antal återvinningscentraler, däribland Hagby. Där tar de emot objekt som stolar, bord, skåp och skänkar som helst är från 70-talet eller tidigare. Möblerna de tar emot renoveras sedan upp och säljs. Idag går det att köpa möbler från dem via Blocket eller deras egen hemsida. De har också en lokal i Hammarby sjöstad där du kan köpa möbler.