Trädgårdsavfall

  • Senast granskad:

Lämna trädgårdsavfall

På Hagby eller Smedby ÅVC kan hushåll lämna trädgårdsavfall utan extra avgift. För öppettider, se SÖRAB:s hemsida.

Där kan du till exempel lämna grenar, gräsklipp, julgranar, kvistar, löv, fallfrukt och liknande som sedan flisas och komposteras till ny jord på avfallsanläggningen i Hagby. OBS! Här ska ej lämnas påsar, krukor, jord och sten. Grövre grenar och stammar flisas och säljs som biobränsle till bl.a. värmeverket i Knivsta.

Tänk på att sortera ditt avfall så att vi kan återvinna det du lämnar.

Extra avgift för felsorterat avfall  

Felsorterat avfall ger ökade kostnader och minskad återvinning. Container som vid intippning på Haby innehåller däck, elavfall eller farligt avfall debiterar SEOM fastighetsägaren extra avgift felsorterat avfall. Exempel: Däck 200 kr/styck, el- farligt avfall 1 000 kr/lass, större mängd el- och farligt avfall upp till 5 000 kr/lass.

Schemalagd hämtning i kärl

Du som bor i småhus kan beställa ett abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall. Trädgårdsavfall från småhus hämtas i 370 liters kärl enligt schema 16 gånger/år under perioden april till november, enligt schema. I trädgårdskärlet lägger du exempelvis gräsklipp, blommor, blast, ogräs, löv, kvistar och frukt. OBS! Ej påsar, krukor, jord och sten. Kontakta Kundtjänst för beställning.

Viktigt att komma ihåg!

  • Hämtningarna sker varannan vecka, 16 gånger, under april-november.
  • Glöm inte att ställa ut kärlet på hämtningsdagen redan kl. 06 om du vill ha det tömt. Kärlet ska placeras vid tomtgränsen, eller där bilen kan stanna. Hjulen och handtaget som man flyttar kärlet med ska vara vänt utåt mot gatan.
  • Tänk på att bilarna börjar hämta redan kl 06.00 och hämtning kan ske under hela dagen. Ställ ut kärlet redan kvällen innan för att vara säker!
  • Om du har tunga saker, t.ex. fallfrukt på hösten, dela upp det på flera hämtningstillfällen. För tunga kärl blir svåra för den som hämtar att hantera och dessutom kan kärlet ta skada. Kärl som inte går att flytta för att de är för tunga kommer inte att tömmas.
  • Väl rengjorda kärl förebygger risk för fastfrysning i kärlet under tidig vår och sen höst.
  • Kontrollera före tömning att avfallet inte är fastfryset, och vid behov peta loss avfallet.

Hämtning i container

Fastighetsägare med större mängder trädgårdsavfall kan beställa hämtning i container. Till exempel finns en tillfälligt utställd container på 10 kbm för 1 150 kr inkl moms, då ingår utställning och hemtagning av container efter tre dagar samt behandlingsavgift. Tjänsten finns tillgänglig att beställa endast under perioden april till november. För fler alternativ på container, kontakta Kundtjänst.

Hemkompostering trädgårdsavfall

Fastighetsägare har också möjlighet att kompostera trädgårdsavfall på tomten.

Läs mer
SÖRAB:s hemsida hittar du en bra webbguide för hemkompostering av trädgårdsavfall och hushållsavfall.