Vitvaror

  • Senast granskad:

Hushåll i Sollentuna kan få vitvaror som spisar, ugnar, diskmaskiner och tvättmaskiner samt kyl- och frys hämtade vid fastighet.

Hushåll kan även själv lämna på SÖRAB:s återvinningscentral utan extra avgift (ingår  grundavgiften).

Småhus

Småhus kan beställa hämtning av vitvaror samt kyl- och frysmöbler utan extra avgift.

Flerbostadshus

Hämtning av vitvaror samt kyl. och frysmöbler en gång per månad ingår utan extra avgift. Hämtning sker samtidigt som hämtning av elavfall. Gör anmälan om antal till Kundtjänst.