Verksamheter

  • Senast granskad:

Avfall uppkommer i regel i alla verksamheter, oavsett storlek. Vid rätt sortering kan dock det mesta återvinnas.

För dig som driver en verksamhet är det särskilda bestämmelser för avfallshanteringen som gäller.

  • verksamhetsspecifikt avfall inkl. farligt avfall, t.ex. bygg- och rivningsavfall
  • avfall med producentansvar, t.ex. förpackningar och elavfall
  • hushållsavfall, t.ex. matavfall från restauranger, butiker och storkök samt städsopor från personalutrymmen och toaletter

Hushållsavfall

Kommunen, genom SEOM, ansvarar för insamling och borttransport av verksamheters hushållsavfall. Detta sker genom vår upphandlade entreprenör. Kontakta Kundtjänst för att starta abonnemang.

Matavfall hämtas med Gröna linjen

Gröna linjen är en tjänst speciellt anpassad till verksamheters behov för hämtning av matavfall i kärl, kvarnat matavfall till sluten tank eller förpackat (ej glasförpackningar) matavfall på pall eller i kärl. Kontakta Kundtjänst för mer information. Blankett för anmälan finns längst ner på sidan under "Blanketter".

Verksamhetsavfall

Övrigt avfall såsom verksamhetsavfall och avfall med producentansvar, ansvarar verksamheten själv för att det tas om hand på ett miljömässigt godtagbart sätt. Det innebär att antingen anlita en behörig entreprenör för hämtning av avfallet eller att lämna in avfallet på en återvinningscentral. Plast, metall och kartong/well som ingår i producentansvaret kan även lämnas utan avgift på Lantz Järn & Metall AB, Nydalsvägen 5 i Sollentuna.

Entreprenör

Verksamheter kan välja att anlita en entreprenör för hämtning av allt avfall förutom hushållsavfall. Du kan söka efter en entreprenör m.h.a Google, använd t.ex. följande sökord: ”Renhållningsentreprenörer återvinning” i Stockholm. SÖRAB har differentierade taxor vilket innebär att ju bättre sorterat avfallet är innan det lämnas in till återvinningscentralen, desto billigare blir det att lämna det. Se vidare SÖRAB:S prislista och information och deras guide till hur du sorterar ditt avfall på återvinningscentralen. Avgiften betalas per gång eller med ett förköpt klippkort.

Grovavfall

Grovavfall som uppkommer i verksamheten kan du lämna på någon av SÖRAB:s återvinningscentraler mot avgift. Avgiften betalas per gång eller med ett förköpt klippkort.

Farligt avfall

Farligt avfall från verksamheter tas endast emot på Hagby återvinningscentral mot avgift. Öppettider för mottagningen och viktig information till dig som vill lämna farligt avfall kan du hitta här.
Se även broschyren om farligt avfall från företag.

Elavfall

Elavfall som uppkommer inom verksamheten och som omfattas av producentansvar kan du lämna kostnadsfritt på återvinningscentralen i Hagby. Omfattas det inte av producentansvar kan du ändå lämna det här, men mot avgift. 

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall kan du lämna på återvinningscentralerna i Hagby, Görväln och Södergarn mot avgift. Avgiften betalas per gång eller med ett förköpt klippkort.

Byggavfall

Byggavfall kan lämnas mot avgift på återvinningscentralen i Hagby eller Löt. Se SÖRAB:s prislista för olika fraktioner.