Matavfallsinsamling för företag och verksamheter

  • Senast granskad:

En stor andel av hushållsavfallet i verksamheter som restauranger, butiker och storkök består av matavfall.

Matavfall är en resurs som det är viktigt att vi tar vara på. Genom insamling och biologisk rötning av matavfallet framställs biogas som används som drivmedel och biogödsel som går tillbaka till jordbruksmarkerna - ett slutet kretslopp.

Säckar och kärl

För verksamheter med mindre mängder matavfall ingår kärl om 140 liter i abonnemanget samt mindre matavfallspåsar om 9 liter.

Önskas större påsar för matavfall tillhandahåller SEOM en våtförstärkt papperssäck för matavfall på 45 liter mot särskild avgift.

Grundavgift, tömnings- och viktavgifter hittar ni här.

Gröna linjen

Verksamheter med större mängder matavfall kan få matavfall hämtat via Gröna linjen. Gröna linjen är en tjänst för hämtning av matavfall i kärl (140 liter) alternativt hämtning av matavfall kvarnat till en uppsamlingstank.

För mer information om gröna linjen, kontakta kundtjänst.

Beställning av säckar

Papperssäckar om 45 liter kan beställas i bunt om 20 st från kundtjänst mot en särskild avgift på 50 kr/bunt inkl. moms.