Försening avfallstöming i Viby

  • Starttid
  • Avfall
  • Klart

Det är förseningar i sophämtningen i området Viby. Det är viktigt att låta kärlen stå framdragna tills de är tömda.