Elavbrott, Bäckvägen, jämna nummer

  • Starttid
  • Elnät
  • Klart

På grund av ett sprängningsarbete utanför Seoms kontroll så är Bäckvägen, jämna nummer, strömlösa. Arbete med att felsöka och åtgärda pågår.