Kabelavbrott

  • Starttid
  • Elnät
  • Klart

Kabelfel berör delar av Stråkvägen. Åtgärdas under dagen.