Stadsnät Norrviken

  • Starttid
  • Sluttid
  • Bredband
  • Planerat driftavbrott
  • Klart

Stadsnät Norrviken underhållsarbete

Ett underhållsarbete ska utföras i Norrviken. Det kommer att medföra
avbrott samt störningar i stadsnät-tjänsterna under den aviserade tiden.
En omstart av den egna utrustningen kan behövas efter avslutat arbete.
Arbetet startar 2019-01-10 klo 8 och pågår som längst till 2019-01-10 klo 11. Detta kommer att påverka följande adresser: LANDSVÄGEN 6,
STINSGRÄND 4, 5.