Stadsnät Norrviken

  • Starttid
  • Sluttid
  • Bredband
  • Planerat driftavbrott

Stadsnät Norrviken underhållsarbete

Ett underhållsarbete ska utföras i Norrviken. Det kommer att medföra
avbrott samt störningar i stadsnät-tjänsterna under den aviserade tiden.
En omstart av den egna utrustningen kan behövas efter avslutat arbete.
Arbetet startar 2019-01-30 kl 07.45 och pågår som längst till 2019-01-30 kl 09.00. Detta kommer att påverka Stationsallén 2.