Stadsnät Rotebro

  • Starttid
  • Sluttid
  • Bredband
  • Planerat driftavbrott
  • Klart

Stadsnät Rotebro underhållsarbete

Ett underhållsarbete ska utföras i Rotebro. Det kommer att medföra
avbrott samt störningar i stadsnät-tjänsterna under den aviserade tiden.
En omstart av den egna utrustningen kan behövas efter avslutat arbete.
Arbetet startar 2018-12-04 klo 9 och pågår som längst till 2018-12-04 klo 12. Detta kommer att påverka följande adresser: BERGKÄLLAVÄGEN 60, 62, 64, 66, 68, 72, 74, 76,  WESSTRÖMS VÄG 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22.