Stadsnät Häggvik

  • Starttid
  • Sluttid
  • Bredband, Kabel-tv
  • Klart

Planerat underhållsarbete

Underhållsarbete i en nod mellan 00.00 till 03.00

Berör bredbands och tv tjänster i Häggviksområdet.