Vattenläcka på Bäckvägen och Skillingevägen

  • Starttid
  • Vatten
  • Klart

Reparation pågår och beräknas vara klart under dagen. Tappställen för vatten finns på Skillingevägen 9.

15:45: Läckan på Bäckvägen är lagad ocg vattnet är på igen. På Skillingevägen pågår arbetet fortfarande.