Vattenläcka Kappetorp

  • Starttid
  • Vatten
  • Klart

Norrvatten har en vattenläcka i Kappetorp som påverkar Kappetorp Industriområde, vattenläckan är nu åtgärdad och en ny tillfällig ledning på plats. Kokning av dricksvattnet rekommenderas tillsvidare.

Uppdatering 2017-08-15: vattnet är fullt tjänligt och behöver inte kokas.