Byta elleverantör

  • Senast granskad:

Som elkund kan du fritt välja vilken elleverantör du vill köpa din el av.

Själva transporten av el hem till dig står det nätbolag för som äger elnätet. Nätbolag kan du inte välja. Men du kan alltså välja av vilken elleverantör du köper din el.

Vill du byta till oss, Sollentuna Elhandel,  tar vi hand om hela processen. Det enda du behöver göra är att teckna ett avtal här på hemsidan. Kontrollera först att du inte är bunden av något avtal med en annan leverantör. Bryter du ett ingånget avtal i förtid blir du ersättningsskyldig.

Du får en bekräftelse av oss på det avtal du tecknat. Därefter tar vi kontakt med din nätägare. Din elmätare blir avläst och din nuvarande elleverantör skickar ut en slutfaktura till dig. Vi tar sedan över leveransen från önskat datum, eller så snart det är möjligt.

Leverantörsbyte kan genomföras när som helst i månaden, med två veckors varsel. Notera dock att våra elprisavtal, när de helt eller delvis innehåller fasta priser, alltid startar den första i månaden. Gör du ett sådant val, men önskar få ditt leverantörsbyte genomfört tidigare, får du vårt ordinarie rörliga elpris från bytesdagen och fram till avtalets ordinarie startdatum.

Är du kund hos oss idag och byter till en annan elleverantör är det omvänt din nya leverantör som meddelar vårt nätbolag. Kontrollera att du inte är bunden av något avtal med oss innan du påbörjar ett leverantörsbyte. Bryter du ett ingånget avtal i förtid blir du ersättningsskyldig. Har du tecknat avtal om rörligt elpris är uppsägningstiden en månad. Har du anvisat elpris är uppsägningstiden 14 dagar.

Om du bor i Sollentuna får du alltid en faktura från SEOM, även om du valt en annan elleverantör. Det är nätbolaget som tar betalt för ditt utnyttjande av elnätet.