Elens ursprung

  • Senast granskad:

Alla elhandelsföretag som säljer el inom EU ska informera om elens ursprung och dess miljöpåverkan.

Vår försäljning 2016 omfattade 284 GWh/år (2015 var siffran 272,8). År 2006 kom 69% av årsvolymen från förnybara energikällor. För 2007 var motsvarande siffra 90%. Från 2008 och framåt är siffran 100%! Vi köpte under 2016 enbart in vind- och vattenkraftbaserad el, alltså 100% förnybart. Som tillval kan vi också erbjuda el märkt med Bra Miljöval. Det innebär fler produktionsslag och hårdare krav på produktionsmetoder.

Ursprungsgarantier

En ursprungsgaranti är ett elektroniskt certifikat som elproducenten får för varje megawattimme el som produceras. Om du har ett elavtal med till exempel enbart vindkraft så ska elhandlaren köpa vindkraftsgarantier som täcker din förbrukning. På detta sätt har elhandlaren ursprungsmärkt den el som du förbrukat.

Residualmixen

Om du inte väljer ett avtal där elen har ett specifikt ursprung så kommer din el från den så kallade residualmixen. Den mixen består av el som inte kan spåras med hjälp av ursprungsgarantier. Läs mer om residualmixen.