Konsumenträtt

  • Senast granskad:

Konsumentens rätt när det gäller el regleras främst i ellagen och i de allmänna avtalsvillkoren för konsument respektive näringsidkare. Vid sida av dessa har vi även egna tillägg.

Allmänt om dina rättigheter

Vi vill att du som kund ska vara nöjd med oss, som din elleverantör. Därför är det en självklar del i vårt arbete att se till att du minst får den service och den kvalitet som regelverket kräver. Vi går gärna lite längre. Viktiga delar i detta är att

  • hos oss får samtliga kunder 100% förnybar el utan extra kostnad
  • vi öppet redovisar vår prissättning och det du betalar för – inga dolda avgifter
  • vi inte tillämpar oskäliga och för dig ofördelaktiga "tillsvidare-priser"
  • du alltid har 14 dagars ångerrätt, oavsett om avtalet tecknats på distans eller inte
  • vi alltid skickar dig en skriftlig bekräftelse på ditt avtal
  • du självklart får ett brev och ett erbjudande i god tid innan ditt avtal löper ut
  • om vi har missat att registrera ditt avtal har du rätt till kompensation för dina merkostnader

Fler rättigheter för dig som kund hittar du i de allmänna avtalsvillkoren, nedan.

Klagomålshantering

Är det något vi har försummat, upplever du att det finns någon del i vårt avtal med dig som vi inte uppfyllt? Börja då med att kontakta vår Kundtjänst. Kan inte saken redas ut där kan du använda
blanketten nedan för att lämna ett mer formellt klagomål angående vår elhandelsverksamhet. Ditt ärende diarieförs och du får en skriftlig bekräftelse på att vi tagit emot det. Inom 15 arbetsdagar besvarar vi sedan ditt ärende.