Anvisat elpris

  • Senast granskad:

Anvisat elpris gäller för dig som är elnätskund i Sollentuna men som inte tecknat avtal med någon elleverantör. Priset är rörligt och justeras månadsvis.

Vad är ett anvisat elpris?
Anvisat elpris är en avtalsform som tilldelas kunder som inte aktivt tecknat avtal med någon elleverantör. Riksdagen har beslutat att den här avtalsformen ska fasas ut och att alla kunder regelbundet ska informeras om det. Därför bör du själv nu aktivt byta elavtal och t.ex teckna Rörligt Elpris. Då behåller du samma prismodell som gäller för Anvisat elpris.


Om aktuella priser inte visas - öppna i eget fönster.