Elmätaren

  • Senast granskad:

Vi läser av din mätare dygnet runt – året runt.

Vi införde elmätare med fjärravläsning för alla våra kunder redan 1997. Sedan 2009 är månadsmätning av den faktiska förbrukningen ett krav som omfattar samtliga kunder i Sverige.

Vi byter nu successivt ut ett antal elmätare som fallit för åldersstrecket. Den nya mätaren kommunicerar via radio med en maxeffekt av 0,5 W. Vi monterar en diskret antenn på luckan till ditt elskåp för att få en fullgod radiosignal. Mätarbytet aviseras via brev.

En teknisk beskrivning av den nya mätaren hittar du nedan.