Säkringar

  • Senast granskad:

Har du rätt storlek på dina säkringar?

Här kan du se vilken säkring som passar din elanvändning. Har du elpatron, många element eller bastu påverkar det vilken storlek, Ampere (A), på säkring du behöver.

  • 16 A - årlig energiförbrukning 0-25 000 kWh/år. Samtidigt effektuttag - max 11 kW.
  • 20 A - årlig energiförbrukning 20 000 - 35 000 kWh/år. Samtidigt effektuttag - max 14 kW.
  • 25 A - årlig energiförbrukning 30 000-50 000 kWh/år. Samtidigt effektuttag - max 17 kW.

Lägre säkring

Tror du att du klarar dig med en lägre huvudsäkring än din nuvarande så kan du prova den lägre säkringen under en period då du har ett stort effektuttag. Testa gärna under den kallaste perioden på året. Du kan alltid prova med en mindre säkring utan att byta passdel. Passdelen bestämmer vilken största säkringsstorlek du kan använda. Om säkringen håller så vet du att du skulle kunna klara dig med en lägre huvudsäkring. Vill du byta säkring måste du anlita en behörig elektriker som byter ut passdelen. Elektrikern ska anmäla till oss att ändringen är utförd.

Högre säkringen

Om du i stället behöver höja säkringen måste du kontakta en behörig elektriker. Du får aldrig sätta i en större säkring på egen hand. Om du ska höja från 25 A måste elektrikern först skicka in en så kallad föranmälan för att få ett medgivande från oss. En sådan höjning innebär också anslutningsavgifter och i många fall även byte av serviskabel, mätarcentral eller mätarskåp.

Vi kan utföra byte av huvudsäkringsstorlek. Fyll i blanketten för säkringsbyte och skicka eller faxa den till oss.