Prislista byggkraft

  • Senast granskad:

Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

Anslutning sker efter att depositionsavgift och anslutningsavgift erlagts.

Priser inkl. moms.
Säkringsgrupp (A)       
Anslutningsavgift
Deposition (företag)
16-63 4.500 kr                   6.000 kr                  
80-200 11.000 kr 12.000 kr

I avgiften ingår en inkoppling och en urkoppling, gäller endast lågspänning. Depositionsavgiften återlämnas med avräkningen för förbrukad energi när tillfällig leverans upphör. Vi anvisar plats för byggcentral vid kabelskåp eller nätstation. Beställaren ombesörjer själv sina ledningsdragningar från anvisad plats.

Vid servissäkring större än 200 A offereras priset för elanslutningen separat. Högspänningsanslut-ningar offereras separat. För offert eller prisuppgift kontakta elnätsprojekteringen, 08-623 88 00.

För leveransen gäller särskild nättariff

Kostnaden består av årsavgift och effektavgift.
Årsavgift Servissäkring (A) Kronor / År
16 - 63 4.500 kr
80 - 200 9.800 kr
> 200 70 kr / A

Effektavgift

Se avgift för ordinarie leverans.