Nätavgift2017

  • Senast granskad:

Du betalar för ditt utnyttjande av elnätet med en grundavgift och en effektavgift. Priserna gäller fr.o.m. 2017-01-01.

Grundavgift

Avgiften är kopplad till mätarsäkringens ampere-tal (A)

Lägenhet i flerbostadshus utan elvärme kr/år
(där särskilt abonnemang för fastighetens allmänna behov tecknats)
Mätarsäkring
16 A, 20 A & 25 A      
Inkl. moms 750              
Exkl. moms 600              
Övriga kunder kr/år
Mätarsäkring
 16 A, 20 A & 25 A      
Inkl. moms  1.500              
Exkl. moms  1.200              
Mätarsäkring
35 A
50 A
63 A
80 A
100 A
125 A
160 A
200 A
Inkl. moms 2.625 3.700 4.500 5.750 7.125 8.750 11.250 14.250
Exkl. moms 2.100 2.960 3.600 4.600 5.700 7.000 9.000 11.400

Nättariff Effektkunder (>200A) se prislista nedan i separat dokument.

Effektavgift

November - Mars vardagar kl. 07-19 (övrig tid ingen avgift)
Inkl. moms   100,00 kr/kW och månad
Exkl. moms   80,00 kr/kW och månad
April - Oktober vardagar kl. 07-19 (övrig tid ingen avgift)
Inkl. moms   50,00 kr/kW och månad
Exkl. moms   40,00 kr/kW och månad
Effektavgiften grundas på de tre timmar under vardagar mellan kl. 07-19 som har det högsta effektuttaget. Dessa timvärden bildar ett medelvärde som ligger till grund för den effekt som du debiteras. Effektavgift vardagar kl. 07–19. Med vardag avses dagar som ej är lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton. Läs mer om Effektavgiften!

Här hittar du nätavgifter 2018