Nätavgifter

  • Senast granskad:

Du betalar för ditt utnyttjande av elnätet med en grundavgift och en effektavgift. Priserna gäller fr.o.m. 2018-01-01.

Grundavgift

Avgiften är kopplad till mätarsäkringens ampere-tal (A)

Lägenhet i flerbostadshus utan elvärme kr/år
(där särskilt abonnemang för fastighetens allmänna behov tecknats)
Mätarsäkring
16 A, 20 A & 25 A      
Inkl. moms 765              
Exkl. moms 612              
Övriga kunder kr/år
Mätarsäkring
 16 A, 20 A & 25 A      
Inkl. moms  1.530              
Exkl. moms  1.224              
Mätarsäkring
35 A
50 A
63 A
80 A
100 A
125 A
160 A
200 A
Inkl. moms 2.678 3.774 4.590 5.865 7.268 8.925 11.475 14.535
Exkl. moms 2.142 3.019 3.672 4.692 5.814 7.140 9.180 11.628

Nättariff Effektkunder (>200A) se prislista nedan i separat dokument.

Effektavgift

November - Mars vardagar kl. 07-19 (övrig tid ingen avgift)
Inkl. moms   101,00 kr/kW och månad
Exkl. moms   80,80 kr/kW och månad
April - Oktober vardagar kl. 07-19 (övrig tid ingen avgift)
Inkl. moms   50,50 kr/kW och månad
Exkl. moms   40,40 kr/kW och månad
Effektavgiften grundas på de tre timmar under vardagar mellan kl. 07-19 som har det högsta effektuttaget. Dessa timvärden bildar ett medelvärde som ligger till grund för den effekt som du debiteras. Effektavgift vardagar kl. 07–19. Med vardag avses dagar som ej är lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton. Läs mer om Effektavgiften!
 

Energiskatt

Från och med 1 januari 2018 flyttas kostnaden för energiskatten från din elhandelsfaktura till din elnätsfaktura. Läs mer om energiskatten.
• Energiskatt 2018 i Sollentuna: 32,50 öre/kWh exkl. moms (40,63 öre/kWh inkl. moms).