Faktura & Betalning

  • Senast granskad:

Betala med eFaktura via din internetbank och kombinera det med Autogiro om du vill. Vi tillhandahåller också traditionella pappersfakturor.

  • Vi tar inte ut någon faktureringsavgift.
  • Fakturering av el och fjärrvärme sker för verklig förbrukning i efterskott.
  • VA-taxan preliminärdebiteras och avräknas en gång per år, efter avläsning.
  • Avgiften för ordinarie hämtning av hushållsavfall betalas i efterskott. Fyra gånger per år för flerbostadshus, sex, åtta eller tolv gånger per år för småhus och tolv gånger per år för verksamheter samt budade tjänster.
  • Fakturan beräknas sändas ut 15-20 dagar före förfallodagen.
  • Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.
  • Inkassoavgiften är 180 kronor.

Hur vill du betala?

Med en traditionell pappersfaktura betalar du via bank- eller plusgiro. Fr.o.m. 1/3-2017 endast bankgiro. Vill du hellre ha eFaktura ansök hos din Internetbank om eFaktura från Sollentuna Energi & Miljö AB.
Autogiro förenklar rutinerna ytterligare och fakturabeloppet dras från ditt konto automatiskt. Ansökan om Autogiro hittar du längre ner på den här sidan.

Fakturaperioder 2017
Lägenheter och småhus utan elvärme
samt småhus med fjärrvärme
  Övriga kunder
PERIOD FÖRFALLODAG                PERIOD       
 FÖRFALLODAG
nov - dec
2017-01-31   dec 2017-01-31
jan -feb 2017-03-31   jan 2017-02-28
mar - apr 2017-05-31   feb 2017-03-31
maj - jun 2017-07-31   mar 2017-04-28
jul - aug 2017-09-29   apr - maj 2017-06-30
sep - okt 2017-11-30   jun - aug 2017-09-29
nov - dec 2018-01-31   sep - okt 2017-11-30
      nov 2017-12-29
      dec 2018-01-31