Ska du gräva?

  • Senast granskad:

Kabel/Ledningsanvisning

Om du ska gräva i din trädgård eller vid tomtgränsen måste du först ta reda på var t.ex. elkablar, fiberkablar, telekablar och serviser för fjärrvärme och VA finns.

Vi ger kostnadsfri kabel- & ledningsanvisning för våra kablar och serviser i samband med grävarbeten. För VA-ledningar så gäller ledningsanvisning fram till förbindelsepunkten, som vanligtvis ligger utanför tomtgräns.

Var ute i god tid!

Beställ kabel- & ledningsanvisning före du ska starta ditt arbete. Fyll i formuläret nedan, minst 10 dagar innan du ska börja gräva.

Tänk på att du kan bli skadeståndsskyldig om du gräver av en kabel eller skadar en servis!

Samtliga fält måste fyllas i.

Kabel/Ledningsanvisning

Mitt ärende gäller: