Publikationer

  • Senast granskad:

Våra tryckta publikationer kan även läsas digitalt. Bläddra enkelt i dem med hjälp av myPaper.

Kundtidningen OM – #4 2017

Årets fjärde nummer av OM har tema mat, avfall, återvinning och kretslopp.. Ett aktuellt tema så här i juletider - en av de mest avfallstunga högtiderna på året. Vi ställer oss även själva frågan, lever vi på SEOM som vi lär?

Trevlig läsning!

OM delas ut till alla boende och verksamma i Sollentuna fyra gånger per år. Tidigare nummer:  OM #3 2017 | OM #2 2017 | OM #1 2017 | OM #4 2016 | OM #3 2016 | OM #2 2016


Viktigt att veta 2018

- Så här fungerar våra tjänster.

En handbok om våra tjänster med aktuella priser och hållbara tips. Delas ut till alla kunder i Sollentuna i december varje år. Tidigare utgåvor: 2017

Viktigt att veta för dig som bygger 2017
- Allt du behöver veta: före, under och efter ditt bygge.

En handbok speciellt för dig som bygger hus i Sollentuna. Allt samlat på ett enda ställe!

Årsredovisning 2016

Här hittar du fler årsredoviningar.