Förändringar av energiskatten

Kategori: Elhandel, Elnät, Kundtjänst
Publicerad:

Från och med 1 januari 2018 flyttas kostnaden för energiskatten från din elhandelsfaktura till din elnätsfaktura.

Riksdagen beslutade i november 2016 att från och med den 1 januari 2018 skall skattskyldigheten för energiskatt på el flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen. Det betyder att energiskatten från 1 januari kommer att redovisas på fakturan från ditt elnätsföretag.

Flytten av skatten innebär inga ökade kostnader för dig som kund, bara att skatten aviseras på din elnätsfaktura istället för på din elhandelsfaktura, som idag. Har du både elhandel och elnät på samma faktura kommer energiskatten återfinnas bredvid posten för dina elnätskostnader istället för vid dina elhandelskostnader.

Dina elkostnader - så här fungerar det
De samlade elkostnaderna består av tre delar:

  1. den el du använder och som du köper från ett elhandelsföretag - utgör ungefär 30 % av den totala kostnaden.
  2. transporten av elen till din bostad som du betalar till elnätsföretaget - utgör ungefär 25 % av den totala kostnaden.
  3. skatter och avgifter - utgör ungefär 45 % av den totala kostnaden.

Energiföretagen har tagit fram en bra beskrivning av elmarknadens delar och kundens elkostnader.