Nya avfallsavgifter 2018

Kategori: Avfall
Publicerad:

– Gör att du kan förvandla slantar till slantar!

Från 1 januari 2018 kan du spara ännu mer pengar på att lämna ditt matavfall för återvinning. Och samtidigt bidra lite till den ekologiska omställningen i samhället! Med de nya avgifterna sänks kostnaden för ett abonnemang för småhus med ca 10 %, beroende på mängden avfall.

Beslutet om nya avfallsavgifter, som antogs av kommunfullmäktig den 14 september, stimulerar hushåll och verksamheter till att öka sin utsortering av matavfall. Därför sänks viktavgiften för matavfall från 3 kr till 1 kr/kg. Grundavgiften sänks för alla med 30 %.

Brunt kärl för matavfall = reducerad grundavgift
De nya avgifterna ger endast reducerad grundavgift för småhus med brunt kärl. Möjligheten att få reducerad grundavgift för småhus som idag sorterar ut matavfall till egen kompost tas bort efter en övergångsperiod. Orsaken är att central biologisk behandling av matavfall är ännu bättre för miljön. Det blir både biogas och biogödsel. Biogasen används som fordonsbränsle och biogödseln istället för konstgödning för omställning till ekologisk odling av svenska livsmedel.

Vi kommer under våren 2018 att informera berörda småhus och leverera ut brunt kärl med tillbehör till dessa. För den som väljer ett abonnemang utan brunt kärl höjs viktavgiften från 3 kr till 5 kr/kg.

Om avfallsavgifterna
Avgifterna ska täcka kostnaden för kommunens avfallshantering, men inte mer. Översynen av avgifterna har gjorts för att anpassas till beslutade mål i kommunens avfallsplan och för att justera ett ekonomiskt överskott. Vi har förbättrat kvaliteten i insamlingssystemet vilket har gett minskade kostnader. Det gör att vi nu kan sänka avgifterna!

En ny översyn av avgifterna planeras när vi har genomfört upphandling av ny entreprenör för ny avtalsperiod med start juni 2019. 

För flerbostadshus
Med de nya avgifterna sänks kostnaden även för flerbostadshus med ca 10 %, beroende på mängden avfall och hur väl matavfall och förpackningar sorteras ut. För varje kg matavfall  som sorteras ut sänks sopavgiften från 3 till 1 kr. För varje kilo förpackningar som sorteras ut sänks sopavgiften med 3 kr.

Renhållningstaxa för Sollentuna kommun / Sollentuna författningssamling