Sophämtning i Sollentuna

Kategori: Avfall, Kundtjänst
Publicerad:

RenoNorden tömmer som vanligt i Sollentuna.

Med anledning av den pågående konflikten i Stockholm får vi många frågor om sophämtningen i Sollentuna. Det finns i dagsläget inga indikationer på att konflikten kommer att påverka RenoNordens verksamhet i Sollentuna. Vi följer utvecklingen löpande och har beredskap för att även fortsättningsvis ta hand om hushållsavfallet i vår kommun. Vi informerar löpande på vår hemsida så snart vi har något nytt att förmedla.