Vi är företagscertifierade enligt Robust fiber

Kategori: Stadsnät
Publicerad:

SEOM Stadsnät kan med glädje meddela att vi är företagscertifierade enligt konceptet Robust fiber.

För att säkerställa robusthet i fiberanläggningar har branschens aktörer gemensamt kommit överens om minimikrav för robust nät. Certifieringen grundar sig på kravspecifikationen som är utarbetat av konceptet Robust fiber.

SEOM uppfyller Robust Fibers kravspecifikationer samt kravställer mot sina entreprenörer att även dessa följer robust fibers byggnationskrav.

Mer information hittar du på https://robustfiber.se/