Tack Sollentuna

Kategori: Avfall, SEOM
Publicerad:

Vi i Sollentuna blir bättre och bättre på att sortera ut matavfall.

Hushåll i småhus och i lägenhet har ökat sin utsortering av matavfall sedan årsskiftet, vilket vi kan se i antal tömda kärl under perioden januari-april jämfört med tidigare år. Även mängden insamlat utsorterat matavfall har ökat under motsvarande period, jämfört med tidigare.

Tack för din miljöinsats!