Cirkulär ekonomi i praktiken

  • Senast granskad:

Sverige är världsledande på att bygga hållbara städer och samhällen för att på så sätt skapa en cirkulär ekonomi.

I svenska kommuner och regioner har vi under lång tid arbetat för att förbättra vår resurshushållning – att återanvända och återvinna det avfall som inte går att förebygga, att ta tillvara energin i det som inte kan materialåtervinnas och att minimera de rester som blir över.

I en ny film beskriver branschorganisationerna Avfall Sverige, Energigas Sverige, Energiföretagen Sverige och Svenskt Vatten hur den cirkulära ekonomin hänger ihop.

För SEOM är det hållbara samhället mer än en vision. Det är bolagets dagliga arbete. Från förnyelsebar el till rent vatten. Med SEOM ska det vara enkelt att göra rätt. I den senaste årsredovisningen säger vd Monika Söderlund Andreasson så här:
– Vi är öppna inför den snabba förändring som sker inom vårt verksamhetsområde. Vi vill vara med och, om inte leda utvecklingen, så hitta vår egen väg för att kunna erbjuda de boende i Sollentuna de bästa tjänsterna.