Sponsring

  • Senast granskad:

Vi på SEOM, Sollentuna Energi & Miljö, har ett tydligt uppdrag och det är att jobba för ett hållbart Sollentuna. Det vill vi bland annat göra genom att stötta goda insatser för samhället.

Vi sponsrar föreningsliv, ideell verksamhet, skolor, förskolor och privatpersoner som är villiga att göra en insats för ett hållbart Sollentuna. Du som ansöker bor eller är verksam i Sollentuna och bedriver självklart en seriös verksamhet.

Hur vi sponsrar

Vårt sponsorsarbete bygger på ett samarbetsavtal och aktiviteter med tydliga motprestationer.

Vi vill att den sponsrade ska

  • genomföra den aktivitet vi valt att sponsra.
  • informera och engagera sina medlemmar/aktiva/elever/kunder i aktiviteten. Där ska det även framgå att SEOM är sponsor.
  • publicera bilder och information i anslutning till och under aktiviteten där SEOMs logga exponeras och där det tydligt framgår att SEOM sponsrar.
  • tillåta att SEOM använder bilder och information om aktiviteten i sina digitala och tryckta kanaler.
  • tillåta att SEOM utan extra kostnad deltar i aktiviteten och där informerar deltagarna om sin verksamhet.

Vi sponsrar insatser med som mest 10 000 kronor.

Ansök om sponsring

Vi tar emot ansökningar två gånger per år:

  • 1 mars - 30 april
  • 1 september - 31 oktober.

Under ansökningsperioderna hittar du ett formulär här på sidan som du fyller i och skickar till oss.  

Vi ser fram emot att hjälpa er göra en insats för ett hållbart Sollentuna!