Så funkar det

  • Senast granskad:

Så här går det till när solljuset blir el.

  1. Ljuset från solen träffar panelerna på hustaket och det bildas likström.
  2. Likströmen leds via en optimerare för varje modul vidare till en...
  3. .. växelriktare som omvandlar likströmmen till vanlig 230V växelström.
  4. Via husets elcentral leds strömmen runt i huset för egen användning.
  5. Överproduktionen leds ut på elnätet och köps av Sollentuna Elhandel AB.
    Vi byter kostnadsfritt din elmätare till en "dubbelriktad".