Bra att veta

  • Senast granskad:

Förutsättningar för att installera solceller

Du behöver i bästa fall tillgång till ett södervänt tak med 30-40 graders lutning, som inte skuggas. Med hjälp av Energi & klimatrådgivningens solkarta kan du se hur mycket solenergi som når ditt tak och göra en bedömning av om det är lämpligt att installera solfångare eller solceller.

Kontakta gärna Energi- och klimatrådgivningen för att få tips och råd om vad du ska tänka på när du ska installera solpaneler. 
Energi- och klimatrådgivningen

Bygglov

Solceller eller paneler som är väl integrerade med byggnadens arkitektur kan vara bygglovsbefriade men det är bygglovsenheten på Sollentuna Kommun som avgör detta. Skicka in ett förslag till bygglovsenheten. Om bygglov eller anmälan inte behövs får du ett meddelande om detta och det kostar inget. I annat fall är det en viss handläggningstid.  Läs mer på Sollentuna kommuns hemsida.

Vi hjälper dig genom en eventuell bygglovsprocess.

Ekonomi och lönsamhet

Du säkrar upp del av din elkonsumtion i minst 30 år! Undersökningar visar att 7/10 är positivt inställda till att ha ett solsystem på sitt tak, vilket med största sannolikhet ökar värdet på fastigheten. Avkastning på ditt kapital: 5-9 %, betydligt bättre än bankräntan.

Kalkyl med dagens låga elpris

Överproduktion (30 öre) + Elcertifikat (16 öre) + Ursprungsgarantier (0,1 öre) + Nätnytta (6 öre) + Skattesubvention (60 öre) = minst 1,0 kr/kWh. Ett 4 kW solsystem ger då cirka 4000 x 1,0 = 4 000 kr/år. Ett 4 kW solsystem kostar 68 000 kr installerat och klart. Systemet är återbetalt på cirka 17 år. På 30 år har du tjänat cirka 52 000 kr. Avkastning på investeringen: 5,8%

Kalkyl med elpriset från 2010

I början av 2010 var elpriset 50,59 öre/kWh, Elcertpriset 30 öre vilket ger en totalsumma på minst 1,45 kr/kWh, ett 4 kW solsystem ger då cirka 4000 x 1,45 = 5 800 kr/år. Ett 4kW solsystem kostar 68 000 kr installerat och klart. Systemet är återbetalt på 11,7 år. På 30 år har du tjänat cirka 106 000 kr. Avkastning på investeringen: 8,5%

Finansiering

Det finns möjlighet att finansiera ditt solcellspaket via Nordea i Sollentuna. Vi har tillsammans med Nordea i Sollentuna tagit fram två alternativ. Läs mer!

Stöd, bidrag och försäkring

Privatpersoner har rätt till ett investeringsbidrag på maximalt 30% av totalkostnaden. Ansöker du inte om investeringsbidrag har du rätt till ROT-avdrag för arbetskostnaden. Från och med mars 2015 schabonberäknas ROT-avdraget och grundar sig på 30 % av den totala kostnaden, dvs du betalar 85% av den totala investeringskostnaden.

Garanti

Ett solcellssystem kräver väldigt lite underhåll. Vi ger 25 års effektgaranti (80 % av värdet) på solpanelerna och 12 år på växelriktaren, 25 år på optimeraren, 10 år på panelerna och installationsmaterial. Den tekniska livslängden beräknas betydligt längre än garantitiden, förhoppningsvis en bra bit över 50 år. Läs mer!

Mikroproducent

Att vara mikroproducent betyder att du konsumerar mer än du producerar under ett kalenderår. Din anläggning är avsedd för din egna fastighet och du har ett maximalt effektuttag på 63 A (44 kW). Uttag och inmatning sker genom samma huvudsäkring och elmätare. För överproduktionen du producerar har du rätt till en skattereduktion, utöver denna kan du även sälja produktionen samt certifikaten. Du har som mikroproducent, läs mer här, rätt till en skattereduktion på 60 öre per kWh för din överproduktion. Maximalt kan du få ersättning för 30 000 kWh, dvs 18 000 SEK. För att ha rätt till skattereduktionen behöver du anmäla till ditt elnätbolag att du producerar förnybar el. Kom också ihåg att rätten till skattereduktion gäller oavsett om du säljer din överskottsel mot ersättning eller inte.