Frågor om solceller

  • Senast granskad:

Vad är det för skillnad på solfångare och solceller?

En solfångare omvandlar solenergin till varmvatten och en solcell omvandlar solenergin till el.

Hur fungerar ett solcellsystem?

En solcell är uppbyggd av en tunn skiva halvledarmaterial, vanligast är att man använder kisel. När solens strålar träffar solcellen skapas en elektrisk spänning mellan dess fram- och baksida och solen kan därmed generera likström. Eftersom varje enskild solcell ger en ganska låg spänning så seriekopplas alla solcellerna i solcellsmodulen för att öka densamma. Vill man ansluta solcellerna till det vanliga elsystemet så behöver man en växelriktare, där spänningen stabiliseras och omvandlas till växelström. De vanligaste solcellerna som säljs idag har en verkningsgrad på mellan 12-15 %, men i laboratorier har man tagit fram nya typer av celler som i framtiden kommer göra det möjligt att tillverka solceller som har en verkningsgrad på mellan 40-50%.

Vad är det för skillnad på Poly- och Monokristallina solceller?

Polykristallina solcellen består av utav flera kristaller medan den monokristallina består utav endast en kristall. Monokristalina är svarta och Polykristalina blåtoniga. Monokristalina har lite bättre verkningsgrad men är dyrare.

1-fas eller 3-fasväxelritare?

Vi använder uteslutande 3-fasväxelriktare i våra solcellspaket, då effekten delas över tre faser.